Vision & Värderingar

Vision:

Upptäck tron dela hoppet fördjupas i kärlek

Värderingar

Jesusfokus

Vi vill vara en växande gemenskap som med bibeln som grund hjälper varandra att fördjupas i efterföljelse och kärlek till Jesus.

För alla

Vi vill vara en kärleksfull, relationsfokuserad, generationsöverskridande gemenskap som ser människor som unika och värdefulla.

Omsorg

Vi vill visa omsorg – i vår gemenskap, i vår närhet och i vår omvärld.

Delaktighet

Vi vill vara en gemenskap där alla behövs och bidrar och där varje individs gåvor får komma i funktion och utvecklas.

Kreativitet

Vi vill ständigt återupptäcka evangeliet och använda vår kreativitet för att göra evangeliets budskap tillgängligt.