Vision & Värderingar

Vision:

Upptäck tron dela hoppet fördjupas i kärlek

Vi i Aspnäskyrkan vill fylla vår omvärld med tro, hopp och kärlek. Vår övertygelse är att människor är skapade till gemenskap med Gud och att leva som efterföljare till Jesus. När människor hittar det livet är vår erfarenhet att människors liv blir bättre och vi blir bättre på att hantera livets alla utmaningar.

Upptäck tron
Vi vill vara en växande skara människor som tillsammans nyfiket upptäcker tron och livet i gemenskap med Jesus. Detta är en vandring som gör sig bäst i gemenskap med andra troende. En vandring vi när som helst kan påbörja men som vi aldrig blir färdiga med.

Dela hoppet
Vi vill som gemenskap och individer dela med oss av hoppet. Jesus har uppstått från de döda och genom tron på honom innebär döden inte slutet utan början på en bättre tillvaro. Detta är ett hopp att hålla fast vid i livets alla skeden och det ger en hoppfull grundinställning till livets omständigheter. Detta hopp vill vi dela med oss av.

Fördjupas i kärlek
Vi vill också fördjupas i vår kärlek till andra människor och till Gud. Det enda som kan besegra hat är kärlek och kärleken har sin grund i Gud. När vi inser att vi är älskade av Gud kan vi också fördjupas i kärlek till andra.

Samhällen, gemenskaper och familjer där människor präglas av tro, hopp och kärlek tror vi blir bättre samhällen, gemenskaper och familjer. Därför vill vi vara en gemenskap där människor i alla åldrar får upptäcka tron på Jesus, där vi delar med oss av hoppet och fördjupas i kärlek.

Upptäck tron, dela hoppet, fördjupas i kärlek – det är inte bara vackra ord, det är vår dröm om en bättre värld.

Värderingar

Jesusfokus

Vi vill vara en växande gemenskap som med bibeln som grund hjälper varandra att fördjupas i efterföljelse och kärlek till Jesus.

För alla

Vi vill vara en kärleksfull, relationsfokuserad, generationsöverskridande gemenskap som ser människor som unika och värdefulla.

Omsorg

Vi vill visa omsorg – i vår gemenskap, i vår närhet och i vår omvärld.

Delaktighet

Vi vill vara en gemenskap där alla behövs och bidrar och där varje individs gåvor får komma i funktion och utvecklas.

Kreativitet

Vi vill ständigt återupptäcka evangeliet och använda vår kreativitet för att göra evangeliets budskap tillgängligt.

Hitta hit

Telefon
08-522 039 30

E-post
info@aspnaskyrkan.se

Adress
Hästskovägen 65
177 39 Järfälla