Medarbetare

JOHAN VALINDER
Föreståndare – Verksamhetsledning & Personal

Kontaktuppgifter:
Mob. 073-7698037
johan@aspnaskyrkan.se

MARKUS KANKAANPÄÄ
Föreståndare – Omsorg & Gudstjänst

Kontaktuppgifter:
073-9448423
markus@aspnaskyrkan.se

Rebecka Stiigh
Ungdomspastor

Kontaktuppgifter:
0760-38 44 80
rebecka@aspnaskyrkan.se

Nadya de Garcia  
Barnledare

Kontaktuppgifter:
nadya@aspnaskyrkan.se

Louise Bjurling  
Musikledare

Kontaktuppgifter:
louise@aspnaskyrkan.se

SUZANNE KAJA
Lokalvårdare
Kontaktuppgifter

  • 08-522 039 30

Pastorer inom kriminalvården:
Gustav Sjöqvist
Stefan Andersson