Internationellt arbete

Bakgrund

Församlingens internationella arbete – eller missionsarbete – har en lika lång historia som församlingen och går alltså tillbaka till tidigt 70-tal. Ett stort antal satsningar har fått församlingens stöd genom åren! En särskild tonvikt fanns redan från början på muslimvärlden och Östeuropa.

Fokus

Arbetet har tre huvudinriktningar, alla centrala och bibliskt förankrade:

  1. Sprida evangeliet genom bibelskolarbete, mediasatsningar och bibelöversättningsarbete.
  2. Bistå människor i nöd eller utmanande situationer ex genom utbildningsinsatser eller humanitär hjälp.
  3. Stödja kristna trossyskon, i synnerhet på platser där man får utstå förföljelse.

Missionsråd

Arbetet koordineras av församlingens missionsråd, som i regel samlas var sjätte vecka för att följa upp de pågående insatserna. Missionsrådet behandlar också förslag som kommer från församlingsmedlemmar. En budget bereds i slutet av varje år och fastställs av församlingen på administrationsmötet i mars månad kommande år. Följande personer ingår i missionsrådet: Monica Winerdal (ordförande), Camilla Blomqvist, Markus Kankaanpää, Per Kronlid, Marie Lindbäck, Emil Perder, Hanna Carrillo-Lindström och Ann Södergren (kassör).

Pågående insatser

Lettland

Slava och Nikolaj Shevchuck var under många år pastorspar i församlingen New Life i Daugavpils i Lettland. De bor numera i Sverige och vistas i perioder i Lettland och är till stor hjälp i församlingen. De får ett visst ekonomiskt stöd till resor mellan länderna. Slava och Nikolaj är engagerade i församlingens sociala och humanitära arbete som mat till behövande i kyrkan, utdelning av matkassar, kläder mm och stöd till pensionärer och inte minst till missbrukare som vill förändra sina liv.

Nikolaj har tagit ett stort ansvar för uppbyggandet av lägergården Latgale Dzintars (Bärnstenen) några mil utanför staden. Där hålls varje år veckoläger för barn och ungdomar som får äta sig mätta, leka och bara vara i en varm atmosfär. Där sprids även evangeliet i  undervisning, sång och spel. Det brukar vara omkring 100 barn/ungdomar varje lägervecka.

Ungdomar på lägergården Bärnstenen

Pakistan

Församlingen stöttar ”FGA Bible College” i Lahore genom understöd till rektor Liaquat Qaiser och hans fru Henny. Bibelskolan utbildar pastorer, församlingsplanterare och andra församlingsarbetare. Mer än 700 studenter har studerat under åren och många är idag pastorer och medarbetare i befintliga församlingar. Många studenter har också startat ca 350 nya församlingar och grupper i Pakistan! Bibelskolan är treårig, men man kan också gå ett eller två år.

Josef och Maria Sjöberg med familj har tidigare arbetat som missionärer i Pakistan. De är nu bosatta i Vekhyttan i Närke. Josef följer upp arbetet genom att resa till Pakistan två eller tre gånger per år för att undervisa på bibelskolan i Lahore och stötta ett antal församlingar. Han är kontaktperson mellan bibelskolan och Aspnäskyrkan.

Radiouppföljning i Asien

Församlingen stöttar ett projekt som bedrivs inom organisationen IBRA

(International Broadcasting Association). Syftet är att genom telefonsamtal och SMS följa upp radiosändningar på ett språk, som talas av många människor i Asien, där det finns ytterst få Jesusefterföljare. Radiolyssnare ringer för att ställa frågor om sådant de hör i programmen och även berätta om egna erfarenheter och bönesvar. Fler än 1000 olika personer ringde själva upp eller blev uppringda och 3500 samtal genomfördes under det senaste kvartalet. Samtal kan även ske i form av ”konferenssamtal” med flera lyssnare samtidigt. De kan då lyssna till varandras vittnesbörd och även be tillsammans. Det är relativt nytt och uppskattas av dem som deltar.

Västasien

Forum for Language Initiatives (FLI) är ett regionalt språkcenter, som har funnits sedan 2002. FLI arbetar med och för de många stora och små språkgrupper som finns i bergsregionen Hindukush. Bland annat utbildar man språkarbetare och översättare, stöder skolverksamhet, vuxenutbildning, skriftspråksutveckling, litteraturproduktion och olika mediainsatser som har barns och vuxnas egna språk i fokus. Tack vare skolprogram där man börjar på det egna språket och successivt bryggar över till nationalspråket får många barn nu tillgång till utbildning och möjligheter som de annars skulle vara utestängda ifrån på grund av språkbarriären. PMU (PingstMissionens Utvecklingssamarbete) har under ett flertal år gett stöd till FLI:s projekt där Aspnäskyrkan står för egeninsatsen.

Speciella insamlingar

Det händer också att vi får ta emot enskilda gåvor till områden som är nära kopplade till vår verksamhet i olika länder. På det sättet har vi förmedlat gåvor till bland annat en social kassa till de allra fattigaste i Pakistan, lägergården i Daugavpils och Rastaskolan, som ordnar skolgång för barnen till tegelbruksarbetare.

Rasta school

Hitta hit

Telefon
08-522 039 30

E-post
info@aspnaskyrkan.se

Adress
Hästskovägen 65
177 39 Järfälla