Om Aspnäskyrkan

Årsberättelse 2020

Aspnäskyrkan grundades i Järfälla år 1974

Vi är en pingstförsamling och en del av pingströrelsen som står för en klassisk kristen tro präglad av det som internationellt kallas ”pentakostal” teologi och praxis. 2013-05_Konfirmation__MG_4473Utmärkande är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, troende dop, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Sedan 2001 samverkar Aspnäskyrkan i riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan.

Många av de stora teologiska frågorna finns bearbetade i skriftserien Trons hemlighet. Böckerna innehåller undervisning för den som snabbt och enkelt vill läsa på i grundläggande teologiska frågor. Teologiska nätverket i Pingst  står som författare till serien.

Järfälla Kristna Råd Aspnäskyrkan samarbetar med andra kristna kyrkor i Järfälla genom Järfälla Kristna Råd där följande församlingar ingår: Järfälla Församling Svenska Kyrkan Jakobsbergskyrkan Järfälla Missionsförsamling Heliga Trefaldigehts Katolska Kyrka Jakobsberg