Om Aspnäskyrkan

Aspnäskyrkan, Järfälla Pingstförsamling grundades år 1974 och sedan dess är vi en församling som på olika sätt vill hjälpa människor att upptäcka tron, dela hoppet och fördjupas i kärlek. Vår förhoppning är att vår gemenskap skulle få bidra till detta även i ditt liv.

En kyrka är inte i första hand en lokal utan en gemenskap där tron på Jesus är det som förenar. Oavsett vad du har för bakgrund, tro, tvivel eller erfarenheter så har vi det gemensamt att vi alla är på en resa genom livet. I Aspnäskyrkan tror vi inte att vi har svar på alla frågor men vi tror att Jesus är ”vägvisaren till livet” (Apg 3:15) och det livet vill vi upptäcka mer av tillsammans. Om du också är nyfiken på livet och på Jesus vill vi hälsa dig varmt välkommen till Aspnäskyrkan!  


Genom hemsida, sociala medier och nyhetsbrev via e-post kan du lätt följa med i vad som är på gång i kyrkan.  


Vår tro

Vår tro sammanfattas grundläggande i den Apostoliska trosbekännelsen

Aspnäskyrkan är en del av den svenska pingströrelsen, vilken också utgör vår teologiska tradition. Några exempel på vad som betonas i undervisning inom vår rörelse: 

  • Hela Bibeln är Guds Ord, och vårt fundament för både lära och liv. Den helige Andes inspiration behövs vid läsning och tolkning av bibelordet.
  • Vi är kallade att föra ut evangeliet över hela världen.
  • Vi är kallade till socialt arbete. 
  • Helgelse och andligt mognande är en del av det kristna livet.
  • Varje församling behöver uppleva mer av den helige Andes kraft för att bättre utföra sin tjänst i världen. 
  • Vi praktiserar troendedop, på ens egen begäran och bekännelse, och döper inte spädbarn.

Exemplen ovan är hämtade från Pingst egen sammanställning av vad som betonas i undervisning och kan läsas i sin helhet här: https://www.pingst.se/om-pingst/var-tro/

Vi har också ett gott och nära samarbete med övriga kyrkor i Järfälla genom Järfälla Kristna Råd.