Förbön

Vi tror på en Gud som hör och svarar på våra böner!
– Får vi be för dig?

Vi vill gärna be tillsammans med dig för det som just nu ligger på ditt hjärta.

Skriv
Skriv ditt böneämne till be@aspnaskyrkan.se
Det du skrivit kommer att bli läst av någon av församlingens pastorer och kommer utan namn eller detaljer bli nämnt i våra samlingar. 

Samtal
Önskar du samtal eller personlig förbön – Kontakta vår pastor Markus Kankaanpää markus@aspnaskyrkan.se

Jesus säger: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?  – Matteusevangeliet 7:7-11

Hitta hit

Telefon
08-522 039 30

E-post
info@aspnaskyrkan.se

Adress
Hästskovägen 65
177 39 Järfälla