Söndis

 SÖNDIS I ASPNÄSKYRKAN

På söndagar möts vi alla åldrar för att fira gudstjänst, det är en riktig fest.

När barnen kommer till kyrkan ska de skriva in sig uppe på kyrktorget vid barnentrén. Där står en ledare som skriver upp deras namn och de får en namnskylt. Varje termin ska barnen även skriva sin ”namnteckning” och på så vis bli medlem i aspnäskyrkans lokalavdelning i PingstUng. På detta sätt kan vi få statsbidrag för vår verksamhet.

Barnen är alltid med en stund i början av gudstjänsten.

Efter en stund är det dags för barnens samlingar. Som förälder följer du barnen till samlingen. Om barnet är oroligt bör du stanna kvar, i annat fall får du gärna lämna barnet till ledarna. I våra lokaler är det dock alltid  du som förälder som har huvudansvaret för ditt barn.

X-Small: 0-3 år är välkomna till småbarnsrum bredvid leklandet, utanför finns möjlighet för föräldrar att följa gudstjänsten via skärm.

Medium och Large: Från 4 år till årskurs 3 träffas för gemensam

storsamling i Leklandet. Sånger, lekar och bibelberättelse.

Efter en stund delas barnen in i åldersgrupper.

  XL: Barn i årskurs 4-6 går direkt till Övre salen för    en egen samling.

Hitta hit

Telefon
08-522 039 30

E-post
info@aspnaskyrkan.se

Adress
Hästskovägen 65
177 39 Järfälla