Bibelundervisning

Bibelstudie

Bibelundervisning med Roine Swensson.

Se kalender eller nyhetsbrev för kommande datum.

Se vår Youtubekanal för att ta del av tidigare bibelstudier.

Samlingarna ske i samarbete med Bilda