Barnvälsignelse

Barn är en gåva, en välsignelse från Gud. Som förälder är det naturligt att vilja ge sitt barn det allra bästa och för oss som tror på Gud är det allra bästa vi kan ge och få Guds välsignelse. Det är därför naturligt att vilja be om Guds välsignelse över det barn man fått och få göra det tillsammans i den församling man är en del av.

“Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem” Mark 10:13-16

Vi väljer att som Jesus gjorde, välsigna barn. Sen tror och hoppas vi att barnen vi välsignar skall finna en egen tro på Jesus och välja att låta sig döpas när de själva kan ta ett sådant beslut.

Hitta hit

Telefon
08-522 039 30

E-post
info@aspnaskyrkan.se

Adress
Hästskovägen 65
177 39 Järfälla