Kvinnofrukost

Hösten 2020

Lördag 5 december kl 9.00

Min historia är din berättelse-gemensamma upplevelser och unika val
Riksevangelist Britta Hermansson
Kvinnofrukosten är inställd p g a rådande pandemi

Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset med reservation för ändring av plats

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-170 43 17  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr
Anmälan tidigast fyra veckor före berörd frukost
Kvinnofrukosten är inställd!