Barn och tro

Hur vi ser på barnen och deras relation till Gud  

Hur vi ser på barnen och deras relation till Gud påverkar hur vi tilltalar barnen och inbjuder dem till att närma sig Gud.

Vi ser hur Jesus tydligt lyfter fram barnen som förebilder. Att vara som barnen är att vara stor i Guds rike. Vi tror därför att barnen har del av Guds rike. Vi tror att barn mycket tidigt kan ha en levande egen Gudsrelation. (Mark 10:14)

Att fortsätta följa

I bibeln kallas Jesus människor till efterföljelse, att följa honom. Vi tilltalar alla barn som älskade och omfamnade av Gud.

Vi ser i bibeln att Jesu utmaning till omvändelse är en ”vuxen händelse” som utgår ifrån en tydlig insikt om skuld och ett nytt inriktningsval. Vi tror inte det är rätt att helt okomplicerat använda Bibelns kallelse till omvändelse på samma sätt gentemot barn som vuxna.

Vi väljer istället att uppmuntra barnen till att fortsätta följa Jesus ju äldre de blir.

Barn i Aspnäskyrkan

  • Vi vill ge barnen en upplevelse av och en biblisk syn på Gud, Jesus och den helige Ande.
  • Vi vill att barnen genom Aspnäskyrkans barnverksamhet ska lära känna Bibeln – dess berättelser och värderingar.
  • Alla är välkomna till Aspnäskyrkans verksamheter. Det spelar inte någon roll vilken bakgrund du eller ditt barn har, allt är välkomna.
  • Varje barn är unikt. De har olika gåvor, behov och uttryckssätt. I Aspnäskyrkan vill vi att varje barn ska bli sett för den de är och bli erbjuden en trygg plats att utvecklas.
  • Aspnäskyrkan är vi som tillsammans möts för att utforska och fördjupas i vår tro. I barnverksamheterna vill vi samarbeta med föräldrar för att forma det allra bästa för barnen. Tillsammans formar vi framtiden.
  • Vi vill att barnen ska ha roligt i Aspnäskyrkan – vilja komma tillbaka vecka efter vecka och också känna sig glada att bjuda med vänner.