Vi tror

Vi tror att Gud har skapat människan till sin avbild. Det ger henne ett okränkbart värde, men också ett ansvar. Gud skapade människan till gemenskap med sig själv och med andra människor och satte henne att leva i harmoni med den övriga skapelsen. Samtidigt skapade han oss till självständiga varelser för att vi av fri vilja skulle älska och ära Gud.

KorsetMen människan använde sin självständighet till att vända Gud ryggen, synden och ondskan fick insteg i mänskligheten och i skapelsen. Därför utvalde Gud ett folk, judarna, för att genom dem uppenbara för hela mänskligheten den väg som leder tillbaka till Honom. I detta folk lät han sin egen son födas. Jesus Kristus tog på sig världens synd och skuld och öppnade en väg tillbaka till en upprättad relation med Gud, medmänniskor och hela skapelsen.

Genom att ta emot Jesus Kristus och bekänna honom som Herre blir vi återupprättade, frälsta. Dopet, tror vi hör ihop med denna omvändelse och vi praktiserar det genom nedsänkning, sedan man kommit till tro. Det liv som följer på omvändelsen är ett liv i efterföljelse av Jesus. Han vill forma oss till att bli äkta och sanna människor, dvs. det vi från början är skapade till: Guds avbilder.

Bön är vår främsta kontakt med Gud. Vi ber för att tacka Honom, för att lägga fram våra behov, våra bekymmer och för att lyssna till Honom. Gud talar till oss genom den helige Ande. Bön får inte vara en plikt, då förlorar den bara sin mening. Bön är kommunikation med vår Fader.

AltareBibeln är Guds levande ord som Han talar oavbrutet i nuet och den helige Ande hjälper oss att tolka orden. Det är därför Bibeln alltid är ny. Samma text kan ge olika lärdomar beroende av vem som läser eller när man läser den.

Församlingen är Kristi kropp. Jesus är närvarande på jorden idag genom sin församling. Han är huvudet och vi är lemmarna. När vi älskar varandra förvandlas församlingen mer och mer till Kristi kropp. Det är bara möjligt när vi överlåter oss till Gud. Då ger vi också Anden frihet att fylla oss med Guds kärlek.

Ett kristet liv handlar inte enbart om etik. Att leva som kristen betyder att leva i överlåtelse, inte ego-centrerat utan Guds-centrerat. De goda gärningarna kommer inte från oss själva, de är Guds egna gärningar som Han utför genom oss. Vi är redskap i Hans hand.

Trosbekännelse
Vi anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska trosbekännelsen och den Niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen samt till Lausanne deklarationen och Manillamanifestet. Då vi är en del av den internationella pingstväckelsen anknyter vi även till World Pentecostal Fellowship och Pentecostal European Fellowship.