Språkgrupper

Eritreanska gruppen

…möts till gudstjänst varje lördag 15.00 i övre salen
Sirak Haregot är pastor för gruppen.

Vår egen hemsida hittar du i den här länken: Eritreanska gruppens hemsida.

Farsigruppen

…möts till undervisning och gemenskap varje söndag 13.00 efter gudstjänsten.

Romska gruppen

…möts till gudstjänst varje söndag ca 19.00 under ledning av pastor Robert Kwik.