Smågrupper

Smågrupper
Frälsningen börjar i det djupt personliga mötet med Jesus. Men det stannar inte i det privata. Livet med Gud förstärks och fördjupas, inte minst i den nära gemenskapen.

I vår församling är smågrupper något mycket viktigt för många människor. Vi har nu ca 20 fungerande grupper. De flesta grupper möts varje vecka. Här får vi stöd i bönen och utvecklas genom uppriktigheten i samtalen. Smågrupperna skiljer sig från varandra i flera avseenden. Gruppens medelålder, innehållet på träffarna, antalet deltagare, bostadsområde och tid mellan träffar varierar från grupp till grupp.

Om du är ny i kyrkan och inte tillhör någon grupp eller vill hitta en grupp som passar dig bättre av någon anledning, eller om du inte brukar gå till någon kyrka men är intresserad av samtal och bön, kan du få hjälp med att hitta ”din” grupp.

Frågor eller intresseanmälan: klicka här för mail till  info@aspnaskyrkan.se