Smågrupper för familjer

Längtar du och din familj efter att träffa andra familjer för att dela tro och gemenskap i vardagen? Hör av dig till info@aspnaskyrkan.se så ska vi försöka föra ihop er med ett par andra familjer med samma önskan.
I de mindre grupperna finns goda möjligheter att få fördjupas i sin tro och det är även ett naturligt sätt att rota sig i församlingens gemenskap.