Gudstjänst

Gudstjänst på svenska 11.00 på persiska 13.00, på romani 19.00, på tigrinja lö 15.00

201205_Konfirmation__MG_1290En gudstjänst i Aspnäskyrkan handlar om att söka och möta Gud. En gudstjänst är tillbedjan av vår skapare. Det kan ske genom musik, sång, dans, bön eller tystnad. En gudstjänst är även en utmanande predikan som blir till konkret hjälp att klara vardagen och utmanar till eftertanke och reflektion. Det är gemenskap med Gud och varandra.

En annan viktig del i gudstjänsten är bönen och möjligheten att få hjälp med de bördor man bär på. Den som vill kan lämna in skrivna förbönsämnen, tända ljus eller få personlig förbön eller på andra sätt.

201205_Konfirmation__MG_1145Mångfald är viktigt för oss i Aspnäskyrkan. Musikstilar varierar. Klassiska psalmer blandas med gospel, strängmusik, körsång och andra musikstilar. Hur vi tillbeder Gud kan verkligen variera. Men poängen är just att vi alla kan hitta ett sätt att personligt uttrycka vår längtan och sökande. Mångfald för oss innebär även att vi är tillsamamns över kultur och generationsgränser. Gudstjänsterna översätts till persiska och med viss regelbundenhet även till franska. En vanlig söndag möts 100-200 människor med högst varierad bakgrund. Men ett har vi alla gemensamt: alla är vi illa beroende av Gud för att klara livet och ingen är perfekt.

Efter gudstjänsten samlas vi och dricker kaffe. För dem som vill ha mer information och lära känna församlingen bättre, finns ett värdpar som tar hand om nyfikna besökare under kyrkkaffet.

Barnen har sin egen gudstjänst på söndagar. Söndagsskolan har två grupper, en för förskolebarn och en för barn i skolålder.

Men framför allt: gudstjänst är fest! Vi firar att vår Herre Jesus har uppstått från det döda och gett oss alla livet. Så därför: Välkommen på fest!

Gudstjänsterna tolkas till persiska och vid behov spanska, franska och engelska. Kontakta oss innan gudstjänsten om du har andra tolkningsbehov.

Gudstjänsterna sänds även på närradio, FM 94,2 MHz och via webben.
Klicka här söndagar kl 11.00 för att lyssna.

När du klickar på länken får du frågan om att spara ned en fil.  Spara ned filen och spela sedan upp den i en mediaspelare som kan läsa filformatet. T.ex. VLC eller äldre versioner av Windows Media Player.