Vision & Värderingar

Vision:

– Upptäck tron, dela hoppet, fördjupas i kärlek  

Värderingar: 

Jesusfokus
Vi vill vara en växande gemenskap som med bibeln som grund hjälper varandra att fördjupas i efterföljelse och kärlek till Jesus.

För alla
Vi vill vara en kärleksfull, relationsfokuserad, generationsöverskridande gemenskap som ser människor som unika och värdefulla.

Omsorg
Vi vill visa omsorg – i vår gemenskap, i vår närhet och i vår omvärld.

Delaktighet
Vi vill vara en gemenskap där alla behövs och bidrar och där varje individs gåvor får komma i funktion och utvecklas.

Kreativitet
Vi vill ständigt återupptäcka evangeliet och använda vår kreativitet för att göra evangeliets budskap tillgängligt.