Vi vill

Vi vill ta emot och förmedla TRO, HOPP och KÄRLEK till varandra och många andra

TRO

Vi vill i vår gemenskap och genom vår verksamhet ge människor chansen att upptäcka tron på Jesus Kristus. Det gör vi genom vårt bruk av Bibeln i predikningar, kurser och verksamheter. Vidare genom att skapa miljöer för samtal, reflektion och eftertanke. I god gemenskap och vänskaplig anda kan både unga och gamla ta till sig och reflektera över tron. För att tro behöver vi också få handla och agera. Att låta sig döpas, ta emot nattvarden, bidra i vår verksamhet för medmänniskans bästa och dela gemenskapen vid kyrkkaffet är exempel på handlingar man kan delta i för att odla tron i vår gemenskap.

HOPP

Precis som Jesus med sin dröm om ett Gudsrike förmedlade något genuint hoppfullt till sin omgivning vill vi göra detsamma till det samhälle vi är en del av. Som kyrkan ofta i historien gjort vill vi engagera oss för de som är svaga och utsatta i vårt samhälle. Det vill vi utifrån följande motiv: Vi betraktar varje människa som en skapad, älskad och önskad individ som på något sätt återspeglar Gud. Vidare är det en önskan att efterlikna den människosyn och de värderingar Jesus som person bättre än någon annan ger uttryck för. Det finns också ett omvändelsemotiv. Inte som en metod för att målgruppen ska omvända sig, utan ett praktiskt uttryck för att vi vill omvända oss från allt det som orsakar utanförskap. Bland annat genom vår SecondHandbutik, Hela människan och vårt internationella arbete önskar vi förmedla hopp på individnivå såväl som samhällsnivå.

KÄRLEK

Kärlek är det vackraste och svåraste som finns i hela världen. ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner” sa Jesus dagarna innan sin korsfästelse. Vi vill vara en plats för den kärlek som Jesus representerar genom sitt liv och sin försoningsdöd på ett kors. Vi vill vara en plats för försoning och förlåtelse. Vi vill stava på innebörden av att ge sitt liv, dela med sig av sitt liv, att älska sin medmänniska. Är då kyrkan en mer kärleksfull plats än andra gemenskaper? Vet inte. Men jag tror att jag, och många med mig som anknyter till en kristen gemenskap, är mer kärleksfull med denna gemenskap och Kristus som förebild än vad jag/vi hade varit utan.