Samtal

Kanske du befinner dig i en förändring l ivet, det är dags för bröllop eller en anhörigs begravning. Kanske upplever du en kris av något slag, eller önskar vägledning, stöd och förbön.

Välkommen att kontakta oss vid behov av samtal.