Hela människan – RIA

HELA MÄNNISKAN RIA JÄRFÄLLA
Socialt arbete på kristen grund

Hela Människan Ria Järfälla är sedan år 2000 ansluten till riksorganisationen Hela Människan. Verksamheten bedrivs som en ideel förening där Aspnäskyrkan är en av fyra huvudmännen. Verksamheten består av fyra olika enheter med ca 40 anställda på hel- eller deltid och ett 50-tal frivilliga från de olika kyrkorna i kommunen. Från Aspnäskyrkan är ett 15-tal personer engagerade som volontärer i verksamheten.
Ria-Hemmet är den äldsta verksamheten och ligger på Sångvägen i Jakobsberg. HVB-hemmet (hem för vård eller boende, godkänd av Länsstyrelsen) består av 5 lägenheter med 11 inackorderingsplatser. Där kan människor med missbruksproblem, psykiska problem och andra sociala problem få hjälp och stöd till en förändrat livsstil. Inskrivning sker efter bedömningssamtal med gäst och social handläggare.
Ria-Center ligger på Järfällavägen 153 i Jakobsberg och inrymmer dels ett natthärbärge med sex platser samt lågtröskelboende med tio lägenheter. På Kvarnplan 3 ligger dagcentralen som har öppet på vardagar mellan 10.00 och 14.00 med lunchservering. Verksmheten drivs på uppdrag av Järfälla Kommun. På dagcentralen finns möjlighet att hjälpa de hemlösa och utsatta i Järfälla genom att praktiskt hjälpa till med lunhen eller att erbjuda gemenskap och stöd för besökare.
Sjönäshemmet är ett stöd- och motivationshem i Varpsund, Bålsta. Hemmet har plats för 13 boende i en vacker och rehabiliterande miljö.
Tingvallahemmet i Märsta drivs i samarbete med Hela Människan Järfälla och LP ABC och är kombinerat utslussningshem kopplat till stödlägenheter och ett akutboende.

Adress: Hela Människan Ria Järfälla Box 266, 177 25 Järfälla

Tel: 08-584 105 70, fax 08-580 141 94

e-post: ria.jarfalla@helamanniskan.se