Internationellt

Pakistan

I Pakistan underhåller vi familjen Liaqat och Henny Qaiser. Liaqat är rektor för bibelskolan i Lahore. Vi har samlat in pengar till en tomt i anslutning till bibelskolan. Senare, med stöd från PMU, har på denna tomt uppförts ett bibliotek. Förutom att serva bibelskolan har biblioteket också blivit en mötesplats för folket i omgivningen.

Västasien

I samverkan med PMU och genom medel från vår Second Hand-butik stöder vi Visa Vägen, ett utvecklingsprojekt i Västasien. Det är inriktat på språkliga och kulturella minoritetsgrupper i en ekonomiskt eftersatt region, och det innehåller flera viktiga komponenter: (i) utveckling av flerspråkiga utbildningsinitiativ, framför allt för barn; (ii) träning av lokala språkteam att utveckla egna skriftspråk, litteratur och läromedel; och (iii) nätverkande för att påverka utbildningspolitiken positivt i ett extremt mångspråkigt samhälle. Medlemmar i vår egen församling har under flera års tid funnits på plats som biståndsarbetare och byggt upp en bas för den här insatsen i form av ett regionalt språkcenter med starkt motiverade nationella ledare och medarbetare.

Lettland

Nikolaj och Slava Shevchuk bor och arbetar i Daugavpils i Lettland, Nikolaj som pastor i församlingen New Life och Slava med det sociala arbetet. Hon har kontakt med c:a 200 familjer. Ett 40-tal gatubarn får mat varje dag genom hennes arbete och 16 familjer får ekonomiskt stöd genom vår fadderverksamhet. Flera hjälpsändningar har också förmedlats från Sverige och Norge. Lokalen i Daugavpils har renoverats med vår hjälp. Två ungdomsläger med sammanlagt 1.300 ungdomar har genomförts i Vitryssland och ett sommarläger för barn utanför Daugavpils med 60 barn. Evangelisationen fortsätter också och många människor kommer till tro på Herren.

Sverige

Mike och Lotta Stevens leder arbetet på Youth With a Mission Dalarna, ett av UMU:s svenska missionscentran. Centret ligger  i den tidigare pingstkyrkan i Kvarnsveden, Borlänge. Där bedrivs lärjungaträning på både hel- och deltid, seminarier, träning och möjlighet till kortare missions

Leif Tholin resande evangelist besöker årligen många platser och medverkar i Gudstjänster och satsningar av olika slag.

Övrigt

Genom medel från vår Second Hand-butik i Spånga, genom invandrargruppernas arbete, genom närradion, som går att lyssna till via webben, och genom andra initiativ berör vi ett flertal länder genom kontinuerliga insatser eller punktinsatser i form av bistånd och/eller mission.
Exempelvis stöder den romska gruppen en församling i Moskva. Den eretrianska gruppen stöder en församling i Istanbul. Biståndsmedel från Second Hand har förmedlats till bl.a. Sydafrika, Burundi, Lettland, Tanzania, Pakistan och till romer i Bulgarien.

Internationellt arbete under 40år

Aspnäskyrkans Internationella Arbete under åren 1974-2014 har sammanfattats i en skrift som kan laddas ner här: Aspnäskyrkans Internationella Arbete 1974-2014 WEB-version

Vid 40-årsjubiléet in november 2014 hölls ett seminarium kring detta och bildspelet från seminariet kan laddas ner här: Aspnäs Internationalla Arbete Seminarium 141122 WEB-version