Bön

Bön är vår främsta kontakt med Gud. Vi ber för att tacka Honom, för att lägga fram våra behov, våra bekymmer och för att lyssna till Honom. Gud talar till oss genom den helige Ande. Bön får inte vara en plikt, då förlorar den bara sin mening. Bön är kommunikation med vår Fader.

Förbönsgudstjänster

De flesta av våra gudstjänsterna är förbönsgudstjänster. Då finns möjlighet att söka förbön på olika sätt. Du kan tända ett ljus som en symbolhandling för din bön. Du kan lämna in ett skrivet böneämne som vi sedan ber för. Kryssar du den lappen är det ingen som läser vad du skrivit. Det får vara mellan dig och Gud. Du kan även maila in ditt böneämne så tar vi med det på samma sätt som de övriga.
I gudstjänsten kan du även söka dig till en plats där det finns förebedjare som lyssnar till dina behov och ber för dig utifrån vad du berättar. Det finns ytterligare en plats där du inte säger något utan vi endast ber en enkel välsignelsebön för dig.

Böneveckor

Ett par gånger per år vi böneveckor.
Då försöker vi att fokusera all vår verksamhet kring bönen. Detta är viktiga tillfällen då vi bryter den vanliga rytmen och prioriterar bönen lite extra.

Smågrupper

Varje vecka möts vi till gemenskap, bibelläsning och bön i hemmen.

Bönemöten

Under terminerna har vi följande bönemöten:

  • Tisdagar 8.30-9.30 i kyrksalen, bön för böneämnen som är lämnade till oss
  • Fredagar 19.30 på expeditionen
  • Söndagar 10.00 på expeditionen (delat i grupper, kontakta expeditionen om du vill vara med)

Vi har också bönegrupper på olika språk: romani, spanska, tigrinja, singalesiska och en grupp för centralafrikanska länder.