Kvinnofrukost

Hösten 2018

Lördag 8 sept kl 15.00

Afternoon tea
”Livet är randigt där sorg och glädje går sida vid sida”
Ewa Brylander, Gullbrannagården

Lördag 8 december kvinnofrukost kl. 09.00
”Mitt liv blev ett äventyr”
Sveriges kämpe för kvinnor
Gunilla Ek

Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-1704317  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr