Kvinnofrukost

Våren 2020

Lördag 15 februari kl. 9.00
Kvinnofrukost på Baset

Medverkande: Helén Davidsson talar och sjunger


Lördag 4 april kl 9.00

Kvinnofrukost på Baset

Medverkande: Britta Hermansson

Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-170 43 17  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr
Anmälan tidigast fyra veckor före berörd frukost