Kvinnofrukost

Våren 2018

Lördag 17 feb kl 09.00
Tyst retreat under ledning av Britt Sandberg.
Lunch ingår.
Dagen avslutas kl 16.00

Lördag 24 mars  kl 09.00
Ewa Cronsioe talar över ämnet: ”En väg till livsmod och tillit”


Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-1704317  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr