Kvinnofrukost

Våren 2019

Lördag 6 april kl. 9.00

Kvinnofrukost på Baset
Tema: När tron tar ton
Medverkande Lilian och Ingemar Gard
Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-1704317  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr