Kvinnofrukost

Hösten 2020


Lördag 4 oktober kl 9.00

Näsdukar för skratt och gråt i livets skiften
Kyrkoherde Catharina Segerbank
Anmälan från den 19 september

Lördag 5 december kl 9.00

Min historia är din berättelse-gemensamma upplevelser och unika val
Riksevangelist Britta Hermansson
Anmälan från den 7 november

Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset med reservation för ändring av plats

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-170 43 17  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr
Anmälan tidigast fyra veckor före berörd frukost
Kvinnofrukosten är inställd!