Kvinnofrukost

Hösten 2019

Lördag 7 september kl. 9.00

Kvinnofrukost på Baset
Tema: Livet i dur och moll
Medverkande Kyrkoherde Catharina Segerbank från S:t Johannes församling

Lördag 7 december kl. 9.00
Kvinnofrukost på Baset
Tema: Det blir inte alltid som man tänkt sig…
Gerds livsberättelse i tal och ton
Medverkande Gerd Lindgren

Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-170 43 17  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr
Anmälan tidigast fyra veckor före berörd frukost