Kvinnofrukost

Våren 2020


Lördag 4 april kl 9.00
Inställt!

Plats för frukostarna: Aspnäskyrkans församlingsgård Baset

Anmälan: Astrid Emanuelsson. 070-170 43 17  astrid.jarfalla@gmail.com  Pris: 100 kr
Anmälan tidigast fyra veckor före berörd frukost
Kvinnofrukosten är inställd!