På Gång

Gudstjänst 22 jan kl 11.00

Söndag 22 januari inleds den Ekumeniska böneveckan. Denna vecka anordnar kyrkorna i Järfälla ett antal gemensamma bönesamlingar. Veckan inleds denna söndag med ”predikant byte” vilket innebär att präster och pastorer i Järfälla predikar i en församling man vanligtvis inte predikar […]

Ekumenisk bönevecka

Gemensam bönevecka med övriga kyrkor i Järfälla. Bönesamlingar kl 18.00: Måndag: Maria kyrka Tisdag: Heliga trefaldighets kyrka Onsdag: Viksjökyrka Torsdag: Järfälla kyrka Fredag: Jakobsbergskyrkan Lördag:  St. Lukas kyrka

Gudstjänst 29 jan kl 18.00

Gudstjänst i Aspnäskyrkan tillsammans med övriga församlingar i Järfälla. Denna gudstjänst avslutar den ekumeniska böneveckan. OBS! Ingen gudstjänst kl 11.00 denna söndag.

Läs fler nyheter