På Gång

Gudstjänst 21 januari

Söndag 21 januari kl 11.00 Predikan: Omar Ud-Din Musik: Järfälla Gospel & Berno Hallström Denna söndag är det ”predikant byte” Vilket innebär att präster och pastorer i Järfälla predikar i en annan kyrka än man vanligtvis predikar i.  

Ekumenisk bönevecka 21-28 jan

Under vecka fyra har kyrkorna i Järfälla en gemensam ”ekumenisk” bönevecka. Veckan inleds söndag 21 jan med  ”predikant byte”. Detta innebär att präster och pastorer i Järfälla predikar i en annan kyrka än man vanligtvis predikar i. Sedan kommer det vara […]

Temaserie: Före Kristus

Söndagarna  28 jan – 25 feb kommer predikningarna utgå ifrån några personer i gamla testamentet. Vad har dessa texter och personer att lära oss idag?

Läs fler nyheter